ΘΡΑΚΗ

Το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης αποτελείται από τις περιφερειακές ενότητες της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου.

Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης

ΕΚΤΑΣΗ: 1797 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: Ξάνθη.
ΟΡΙΑ: Εκτείνεται από τον ποταμό Νέστο μέχρι τη λίμνη Βιστονίδα και από το Θρακικό πέλαγος μέχρι την οροσειρά της Ροδόπης.

Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης

ΕΚΤΑΣΗ: 2.542,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: Κομοτηνή.
ΟΡΙΑ: Αρχίζει από τη λίμνη Βιστονίδα.

Περιφερειακή ενότητα Έβρου

ΕΚΤΑΣΗ: 4.239 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: Αλεξανδρούπολη.
ΟΡΙΑ: Ο Έβρος είναι η ανατολική πύλη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έξοδος προς την Ανατολική Ευρώπη.

Από την αρχαιότητα, όπου καταγράφονται οι πρώτες ελληνικές αποικίες (6ος αιώνας π. Χ.), ως και την σημερινή εποχή, η Θράκη υπήρξε ένα κέντρο πολιτισμού, παίζοντας έναν σπουδαίο και καθοριστικό ρόλο στον γενικότερο ελληνικό πολιτισμό.

Παραδοσιακές φορεσιές Παραδοσιακοί χοροί Παραδοσιακά μουσικά όργανα