ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ

Η τοπική ενδυμασία είναι ένα στοιχείο παράδοσης και πολιτισμού που περνά από γενιά σε γενιά. Κάθε ενδυμασία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που μαρτυράνε τα ήθη και έθιμα του εκάστοτε τόπου καταγωγής.

Ο σύλλογος έχει στην ιδιοκτησία του φορεσιές απ’ όλη την Θράκη σχεδόν και κυρίως από τον Ν. Έβρου. Οι ανεκτίμητες αυτές φορεσιές δίνουν μία ζωντάνια και όρεξη στον κόσμο για να συμμετέχει σε αυτό τον σκοπό. Οι λεπτομέρειες στις φορεσιές εμπλουτίζουν και ομορφαίνουν τις παραστάσεις μας.