ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΣΟΦΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΗ γυναικεία φορεσιά της Μακράς Γέφυρας φορέθηκε στα χωριά Ανατολικής Θράκης Μικρό Ζαλούφι, Ψαθάδες, Τσαλί Κούρτ κλπ.

Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στα σημερινά χωριά Ισαάκιο, Κουφόβουνο, Κυανή, Λαγό, Ν. Ψαθάδες, Φυλακτό, Προβατώνα, Σοφικό κτλπ.

Η γυναικεία φορεσιά του Σοφικού αποτελείται από το κόκκινο φουστάνι, την στεφανένια ποδιά, πουκάμισο γράμματα, το μισοφόρι, το ασημοζούναρο αρμάθες και ξενομάλλια με κορδέλες.